DALEKA PUTOVANJA

Planirani termini: 24.02.2022.
Cijena: od 9.990 kn/osobi

Planirani termini: 08.04.2021.
Cijena: od 10.990 kn/osobi

Planirani termini: 07.03.2021.
Cijena: od 10.990 kn/osobi

Planirani termini: 08.10.2020.
Cijena: 10.990 kn/osobi

Planirani termini: 27.11.2020.
Cijena: 9.990 kn/osobi

Planirani termini: 10.03.2020., 03.11.2020.
Cijena: 8.990 kn/osobi

Planirani termini: 04.10.2020.
Cijena: 10.990 kn/osobi

Planirani termini: 03.10.2020.
Cijena: 9.500 kn/osobi

Planirani termini: 02.04.2020.
Cijena: 11.900 kn/osobi

Planirani termini: 18.6., 21.6., 2.8., 27.8., 24.9.2020.
Cijena: od 5.990 kn/osobi

GARANTIRANI POLASCI!

Planirani termini: 22.2., 14.3.2020.
Cijena: FM 2.990 kn/osobi

14.3.2020. GARANTIRANO!