EUROPSKA PUTOVANJA

Planirani termini: 29.12.2021., 09.03.2022., 06.04.2022.
Cijena: od 1.190 kn/osobi

Planirani termini: 11.03.2022.
Cijena: od 1.580 kn/osobi

Planirani termini: 17.11.2021.
Cijena: od 2.690 kn/osobi

Planirani termini: 12.11.2021.,26.11.2021.
Cijena: 990 kn/osobi

Planirani termini: 29.04.2021.
Cijena: od 2.590 kn/osobi

Planirani termini: 18.11.2021.
Cijena: od 9.990 kn/osobi

Planirani termini: 09.04.2021.
Cijena: od 2.990 kn/osobi

Planirani termini: 01.05.2021.
Cijena: od 9.500 kn/osobi

Planirani termini: 05.06.2021.
Cijena: od 6.490 kn/osobi

Planirani termini: 03.03.2021.
Cijena: od 1.290 kn/osobi

Planirani termini: 22.10.2020.
Cijena: od 1350 kn/osobi

Planirani termini: 26.03.-28.03.2021.
Cijena: FM 839 kn/osobi