EUROPSKA PUTOVANJA

Planirani termini: 23.06.2020.
Cijena: 4.290 kn/osobi

Planirani termini: 14.06.2020.
Cijena: 4.290 kn/osobi

Planirani termini: 18.06.2020.
Cijena: 13.590 kn/osobi

Planirani termini: 19.06.2020.
Cijena: 4.290 kn/osobi

Planirani termini: 30.04., 11.06., 27.08., 08.10., 19.11.2020
Cijena: FM 1.199 kn/osobi

Planirani termini: 15.10.2020., 12.11.2020.
Cijena: 1.390 kn/osobi