EUROPSKA PUTOVANJA

Planirani termini: 13.10.2020.
Cijena: 3.590 kn/osobi

Planirani termini: 11.06.2020., 05.11.2020.
Cijena: 1.990 kn/osobi

Planirani termini: 28.03., 25.04., 23.05., 13.06.2020.
Cijena: 165 kn/osobi

Planirani termini: 08.04.-12.04.2020.
Cijena: 5.690 kn/osobi

GARANTIRANO!

Planirani termini: 14.04., 28.04., 17.06., 04.08., 11.08., 07.10., 17.11., 29.12.2020.
Cijena: od 2.199 kn/osobi

GARANTIRANI POLASCI!

Planirani termini: 17.04., 09.10.2020.
Cijena: FM 839 kn/osobi

Planirani termini: 07.03.2020.
Cijena: 190 kn/osobi

GARANTIRANO!

Planirani termini: 30.05., 27.06., 22.08.,19.09.2020.
Cijena: 275 kn/osobi

Planirani termini: 06.06.2020.
Cijena: 6.490 kn/osobi

Planirani termini: 07.03., 18.04., 13.06., 12.09., 10.10., 31.10.2020.
Cijena: FM 599 kn/osobi

GARANTIRANI POLASCI!

Planirani termini: 07.03., 04.04., 18.04., 02.05., 13.06., 20.06., 15.08., 12.09., 10.10., 31.10., 05.12., 12.12., 19.12.2020.
Cijena: FM 399 kn/osobi

GARANTIRANI POLASCI!