EUROPSKA PUTOVANJA

Planirani termini: 13.04., 08.08., 24.10.2020.
Cijena: od 3.990 kn/osobi

Planirani termini: 26.04., 19.06., 21.08., 24.10.2020.
Cijena: FM 2.290 kn/osobi

Planirani termini: 28.04.-03.05.2020., 06.10.-11.10.2020.
Cijena: FM 1.590 kn/osobi

Planirani termini: 20.03.-25.03.2020., 19.11.-24.11.2020.
Cijena: FM 2.090 kn/osobi

Planirani termini: 24.03., 20.06., 21.07., 25.08., 06.10., 03.11.2020.
Cijena: FM 2.390 kn/osobi

Planirani termini: 07.10.-11.10.2020.
Cijena: FM 2.090 kn/osobi

Planirani termini: 30.04., 19.06., 29.10.2020.
Cijena: FM 1.790 kn/osobi

Planirani termini: 25.4.-2.5., 31.7.-7.8. i 3.-10.10.2020.
Cijena: od 4.790 kn/osobi

Planirani termini: 16- 19.04.2020.
Cijena: 1.740 kn/osobi

Planirani termini: 07 - 08.03.2020.
Cijena: 590 kn/osobi

Planirani termini: 29.4., 18.6., 7.10.2020.
Cijena: FM 1.490 kn/osobi