EUROPSKA PUTOVANJA

Planirani termini: 07.06.2020.
Cijena: FM 3.990 kn/osobi

Planirani termini: 16.06.-22.06., 04.10.-10.10.2020.
Cijena: FM 3.299 kn/osobi

Planirani termini: 24.06.2020.
Cijena: FM 6.900 kn/osobi

Planirani termini: 30.04.-04.05. (GARANTIRANO!), 18.06.-22.06., 04.10.-08.10.2020.
Cijena: FM 2.290 kn/osobi

Planirani termini: 03.10.2020.
Cijena: 9.500 kn/osobi

Planirani termini: 02.10.2020.
Cijena: 6.490 kn/osobi

Planirani termini: 21.05.2020.
Cijena: 2.990 kn/osobi

Planirani termini: 26.06., 06.08.2020.
Cijena: 1.790 kn/osobi

Planirani termini: 13 - 18.04.2020.
Cijena: 2.990 kn/osobi

Planirani termini: 20 - 22.06.2020.
Cijena: 1.090 kn/osobi